Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint. Elfogadom
Termékek Menü
Jelenleg itt jársz: > Kezdőlap >

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ügyfél által megadott adatokat  Fehér Ákos EV kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a Fehér Ákos EV-tól kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

Az információk tulajdonjoga

A www.petlovers.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

 

I. Az adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat célja

A PetLovers.hu (Fehér Ákos egyéni vállalkozó) adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozatának célja, hogy rögzítse azon adatkezelési és adatvédelmi elveket, illetve adatkezelési politikát, melyet magára nézve kötelező erővel ismer el, illetve erről tájékoztassa a Fehér Ákos. által üzemeltetett petlovers.hu domain alatt működő webáruház rendszer felhasználóit.

A PetLovers.hu (Fehér Ákos egyéni vállalkozó) adatkezelési alapelvei kialakításakor különösen figyelembe vette az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokat, így különösen az alábbiakat:

 • 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
 • 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről,
 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Az adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozattal a PetLovers.hu (Fehér Ákos egyéni vállalkozó) biztosítja, hogy különös tekintettel figyel a személyes adatok védelmére és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

II. Az adatkezelés és az adatvédelem témakörében felmerülő alapfogalmak

Az 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról alapján.

 • Személyes adat:  bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
 • Hozzájárulás:  az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
 • Adatkezelő:  az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Jelen adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat alapján a PetLovers.hu (Fehér Ákos egyéni vállalkozó) (székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza Attila utca 1-3 9/1)
 • Adatkezelés:  az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége: gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
 • Adattörlés:  az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 • Adatmegsemmisítés:  az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
 • Adatfeldolgozás:  az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
 • Adatfeldolgozó:  az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi. Jelen adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat alapján a PetLovers.hu (Fehér Ákos egyéni vállalkozó) (székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza Attila utca 1-3 9/1)
 • Személyes adat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer):  személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
 • Adatállomány:  az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.
 • Adattovábbítás:  ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
 • Harmadik személy:  olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

III. Az adatkezelő nyilvántartásba vétele

Az 1992. évi LXIII. törvény 30. § a) pontja értelmében az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges, tekintve, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfél kapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik.

IV. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1.) Az adatkezelésre a felhasználó a PetLovers.hu (Fehér Ákos egyéni vállalkozó) webáruházai használata során önként járul hozzá az internetes megrendelésének elküldésével. Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. (Avtv.) 3.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

4.2.) Az adatkezelés célja a petlovers.hu domain alatt elérhető rendszer által nyújtott szolgáltatások biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó személyes adatok körét a Vásárlói információk, az Adatkezelési tájékoztató illetve az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

4.3.) A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok célja a statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése és a felhasználók jogainak védelme.

4.4.) Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.5.) Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

V. Adatkezelés – Az érintett személyes adatok köre

5.1.) A felhasználó a PetLovers.hu (Fehér Ákos egyéni vállalkozó) saját tulajdonú webáruházában az internetes megrendeléshez illetve a megrendelés maradéktalan teljesítéséhez szükséges adatokat adja meg: név, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, számlázási cím.

5.2.) A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít: a rendszer működtetése során használt operációs rendszer, a böngésző program típusa és más, a látogatottsági adatokra vonatkozó információk.
A rendszer működtetése során tárolt adatokat a  Dekumdekum.hu-nak (Fehér Ákos egyéni vállalkozó) nem áll módjában és nem is kapcsolja össze a megrendelés során megadott személyes felhasználói adatokkal.

5.3.)   A webáruház a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a webáruház azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A webáruházat felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Google adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és https://support.google.com/analytics/answer/2700409. Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a webáruháztól. A cookie-ról bővebben az Adatkezelési tájékoztatóban olvashat.

VI. Az adatkezelés elvei

6.1.) Az adatokat az adatkezelő csak tisztességes és törvényes keretek között szerzi meg és dolgozza fel.

6.2.) Az adatokat az adatkezelő csak a meghatározott és törvényes célokra tárolja, és attól eltérő módon nem használja fel.

6.3.) Az adatok arányban állnak a tárolásuk céljaival és megfelelnek azoknak, azon nem terjeszkednek túl.

6.4.) Az adatok tárolási módja biztosítja, hogy az adatalany azonosítása csak a tárolás céljához szükséges ideig lehetséges.

6.5.) Megfelelő biztonsági intézkedések védik az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatokat illetve a jogtalan megsemmisítést vagy a véletlen elvesztést valamint a jogtalan hozzáférést, megváltoztatást, terjesztést megakadályozzák.

VII. Adatvédelmi irányelvek

7.1.) A PetLovers.hu (Fehér Ákos egyéni vállalkozó) a szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges személyes adatokat kizárólag az érintettek hozzájárulása alapján és célhoz kötötten használja fel.

7.2.) A PetLovers.hu (Fehér Ákos egyéni vállalkozó), mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi törvénynek és jelen adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Kivételt képez ez alól az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat.

7.3.) A PetLovers.hu (Fehér Ákos egyéni vállalkozó) bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a saját érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett felhasználó elérhető adatait.

7.4.) Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a PetLovers.hu (Fehér Ákos egyéni vállalkozó) az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

7.5.) A PetLovers.hu (Fehér Ákos egyéni vállalkozó) mint adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.

7.6.) A PetLovers.huu (Fehér Ákos egyéni vállalkozó) kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

VIII. Az adatkezelés időtartama

8.1.) A PetLovers.hu (Fehér Ákos egyéni vállalkozó) a felhasználó által megadott személyes adatok kezelését mindaddig fenntartja, míg a felhasználó nem kéri a személyes adatainak törlését. A felhasználó adatainak törlését kérheti szóban illetve írásban. A törlés időpontja a törlési igény bejelentését követő maximum 5 munkanap. 
Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az adatkezelő jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

IX. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A PetLovers.hu (Fehér Ákos egyéni vállalkozó) a felhasználó által megadott személyes adatokat biztonságosan kezeli. Az adatokhoz az adatokat megadó felhasználó (vásárló), PetLovers.hu (Fehér Ákos egyéni vállalkozó) ügyfélszolgálata és amennyiben felhasználó futárszolgálattal való kiszállítást kér, a kiszállításhoz szükséges adatokhoz a kiszállítást végző futárszolgálat férhet hozzá. 

X. Adattovábbítás

9.1.) A PetLovers.hu (Fehér Ákos egyéni vállalkozó), mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

9.2.) Amennyiben a PetLovers.hu (Fehér Ákos egyéni vállalkozó) a petlovers.hu domain alatt található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre.

XI. Az adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat módosítása

A Dekumdekum.hu (Fehér Ákos egyéni vállalkozó) fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi és adatkezelés nyilatkozatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A Módosítást követően valamennyi felhasználót megfelelő módon tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

XII. A felhasználók jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatban

11.1.) A felhasználók bármikor kérhetnek tájékoztatást a PetLovers.hu-tól (Fehér Ákos egyéni vállalkozó), mint adatkezelőtől a személyes adataik kezeléséről: ajánlott levélben vagy elektronikus levélben az info@petlovers.hu e-mail címen. A tájékoztatáskérést a PetLovers.hu (Fehér Ákos egyéni vállalkozó) csak akkor tekinti hitelesnek, ha a felhasználó e-mail címe vagy az általa megadott szállítás cím hiteles, azaz már felhasználója volt a PetLovers.hu (Fehér Ákos egyéni vállalkozó) által működtetett rendszereknek, így az adatai is tárolásra kerültek.

11.2.) Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekre az adatkezelő a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül köteles válaszolni.

XIII. A felhasználók jogérvényesítési lehetőségei

A felhasználó a következő hivatalos fórumokon, szerveknél élhet a személyes adatokkal kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségével:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Postacím: 1530 Budapest Pf. 5.
  Telefon: (+36) (1) 391-1400
  Telefax: (+36) (1) 391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Avtv., valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt.

Bármilyen további, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők a cégünk munkatársai:

PetLovers.hu (Fehér Ákos egyéni vállalkozó)
Székhely és levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Attila utca 1-3 9/1

Tel.: +3630 768 3113
E-mail: info@petlovers.hu

Adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban

A webáruház tárhelyszolgáltatója: Webshop Experts (Shoprenter.hu Kft - 4028 Debrecen, Kassai út 129.; Cg. 09-09-020636 kapcsolat@webshopexperts.hu ) tel. 06/1/234-5011

Kiskunfélegyháza, 2018.05.25.
PetLovers.hu (Fehér Ákos ev.).